full screen background image
English ไทย

Contact Us

Buritara Resort On Nut, Bangkok

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 24 อ่อนนุช 55/1

สุขุมวิท 77 เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ +66(0)27216087-8,+66(0)855567978สถานที่ใกล้เคียง

• BTS อ่อนนุช = 9.9 กิโลเมตร
• Airport Link หัวหมาก = 12 กิโลเมตร
• สุวรรณภูมิ = 21 กิโลเมตร
• เมกาบางนา = 14 กิโลเมตร
• Seacon Square = 6.6 กิโลเมตร
• เสรีเซ็นเตอร์ = 7.8 กิโลเมตร
• ศูนย์การค้า พาซิโอ = 7 กิโลเมตร
• Pickadaily Bangkok = 7.6 กิโลเมตร
• ท่าขึ้นเรือชมคลองประเวศ
• เซ็นทรัลบางนา = 8.1 กิโลเมตร
• ตลาดริมน้ำโบราณ บางพลี = 21 กิโลเมตร
Contact Us
Subject :
Detail
Name-LastName :
Email :